S C H R O N I S K O
  O nas
  Kontakt
  Regulamin
  Wiadomości
  Współpraca
A D O P C J A
  warunki adopcji
  Koty do adopcji
  Psy do adopcji
G A L E R I A   Z D J Ę Ć
  schronisko zimą - koty i kociarnia
  Schronisko zimą psy
  Wiosna w schronisku
S P O N S O R Z Y
Atlantic Products Sp. z o.o.
BISSA Sp. z o.o.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zdzisław Świątkiewicz

AGRYF
BOHUN
Baron-Drób
Metabo
DNHS POLAND


Warunki adopcji      Decyzja o przyjęciu psa lub kota musi być przemyślana i przedyskutowana ze wszystkimi domownikami. Taką decyzję należy podejmować pamiętając, że zwierzę to nie tylko przyjemność z posiadanego zwierzaka, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność i obowiązki. Pracując na co dzień ze zwierzętami wiemy, że potrzebują one czułości, miłości, zrozumienia, opieki i bezpieczeństwa. Zanim zdecydujesz się przyjąć do swojego domu zwierzę, dobrze się zastanów.

Bądź odpowiedzialny - Pomyśl czy jesteś w stanie: • dobrze karmić i poić zwierzę każdego dnia
 • zapewnić psu dość długie spacery
 • jeżeli pies ma pilnować domu, zaopatrzyć go w wygodną , ciepłą budę, ogrodzony kojec
 • profilaktycznie szczepić psa lub kota, a kiedy zachoruje pójść z nim do lekarza weterynarii
 • poświęcić mu czas na zabawę czy pielęgnację
 • zabezpieczyć przed niepotrzebnym rozmnażaniem

  Aby adoptować zwierzę należy:


   1. Zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem.
   2. Zabrać ze sobą smycz i obrożę, kocyk dla szczeniaka lub koszyk czy torbę.
   3. Na miejscu wypełnić formularz którego treść znajduje się pod spodem.

  Stargard Szczeciński, dnia .........

  SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
  Oddział Kiczarowo
  Stargard Szczec., Kiczarowo 29
  Tel. 661 964 551 lub 661 964 552  UMOWA ADOPCYJNA
  Imię i nazwisko: ..................................................................
  Adres: ...............................................................................
  Seria i numer dowodu osobistego ......................................

         Wpłacam na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Stargardzie Szczecińskim za adopcję psa/kota sumę ...................... PLN i przyjmuję do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z 21.08.1997 roku.

  Płeć: ........................................................
  Rasa: .......................................................
  Cechy szczególne: ...................................
  Imię: ........................................................
  Nr rejestru: ..............................................

        Wyrażam zgodę na przeprowadzenie inspekcji w nowym miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia przez członków TOnZ i zabrania go z powrotem do schroniska w razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków. Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna - sprzedaży.

  ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ:
  1.Zapewnić zwierzęciu wyżywienie, wodę i schronienie oraz utrzymywać w granicach mojej posiadłości, nie wypuszczając swobodnie na tereny otwarte bez dozoru.
  2.Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem i numerem telefonu.
  3.Zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie oraz zapewnić mu staranną opiekę medyczno-weterynaryjną, a szczególnie obowiązkowe szczepienia ochronne.
  4.Nie trzymać psa na łańcuchu.
  5.Traktować adoptowane zwierzę z należytym mu szacunkiem.
  6.Nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym.
  7.Nie odsprzedawać i nie przekazywać w charakterze prezentu ani towaru wymiennego.
  8.Odprowadzenie adoptowanego zwierzęcia w ciągu 14 dni wraz z wydanymi papierami, gdyby mi ono nie odpowiadało.
  podpis kierownika schroniska  /  podpis osoby adoptującej
  SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
  W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
  KICZAROWO 29
  tel.: +48 661 964 551; e-mail: schronisko@rii.pl;  
  PATRONAT MEDIALNY:
  Regionalny Informator Internetowy
  info..pl
  e-mail: biuro@info.stargard.pl